By naopytheas

ΕΠΟΣ 1821

Αγαπητοί φίλοι του ΝΑΟ ΠΥΘΕΑ αντιμετωπίζοντας τις πολλές και δύσκολες προκλήσεις της εποχής κάνουμε ότι μπορούμε για να μπορέσουμε να παροτρήνουμε όσο γίνεται περισσότερα παιδιά να συμμετέχουν στο άθλημα της Ιστιοπλοιας. Να χαρούν τη θάλασσα χειμώνα καλοκαίρι να αθληθούν να έρθουν σε επαφή με τη φύση. Η προσπάθεια μας αυτή στηρίζεται από τους χορηγούς μας και από την εθελοντική εργασία του ΔΣ μας. Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μαρτίνο που στηρίζει συνέχεια την προσπάθεια μας και πρόσφατα τον ναυτικό όμιλο «Η Φώκαια».
Κατανοούμε τις πολύ μεγάλες δυσκολίες της εποχής που διανύουμε αλλά βρισκόμαστε σε μια διαφορετική χρονιά για όλους τους Έλληνες. Μέσα στη λαίλαπα της πανδημίας, τις πολλαπλές προκλήσεις αλλά και την οικονομική αβεβαιότητα για όλους φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από το επος του 21.
Μέσα σε όλες αυτές τις δυσκολίες αποφασίσαμε να ζητήσουμε την οικονομική βοήθεια από όσους μπορούν όσο μπορούν για να υλοποιήσουμε την παρακάτω μακέτα στο χώρο του Ναυτικού ομίλου.
Ολοι αντιμετωπίζουμε δυσκολίες αλλά είναι χρέος μας να θυμώμαστε όλους αυτούς που έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς σήμερα ελευθεροι.
Αποτελεί και την πρώτη πρωτοβουλία φορέα για το τόσο μεγάλο και σοβαρό θέμα.
Λογαρισμός τράπεζας
GR 06 0172 1670 0051 6707 1267 580
By naopytheas

ΝΕΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΑΕΤΟΣΑΝΙΔΕΣ

Αετοσανίδα (Kitesurf). Τι απαιτείται για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση

Όροι και προϋποθέσεις για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση Αετοσανίδας (Kitesurf)

 

Με υπουργική απόφαση καθορίζονται οι όροι, ο εξοπλισμός και οι προϋποθέσεις για ατομική αναψυχή και για εκμίσθωση Αετοσανίδας (Kitesurf)

 

Αριθμ. 2133.3/62620/2020 – ΦΕΚ Τεύχος B’ 4415/07.10.2020
Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων διενέργειας καινοφανούς θαλασσίου μέσου αναψυχής Αετοσανίδα (Kitesurf) για εκμίσθωση και για ατομική αναψυχή .

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
αποφασίζουμε:

Άρθρο 1
Γενικοί όροι και προϋποθέσεις διενέργειας αετοσανίδας

1. Η ανύψωση του αετού της αετοσανίδας διενεργείται από παράκτιο χερσαίο χώρο ή/και θαλάσσιο χώρο και μόνο όταν δεν υπάρχουν άτομα, φυσικά ή άλλα εμπόδια σε ακτίνα εκατό (100) μέτρων περιμετρικά του χρήστη τη στιγμή της απογείωσης.

2. Η θαλάσσια περιοχή χρήσης της αετοσανίδας πρέπει:

α) Να είναι απαλλαγμένη από βράχους, βραχονησίδες, υφάλους, ποντισμένα δίχτυα ή άλλα εμπόδια.

β) Να βρίσκεται σε ικανή απόσταση από αεροδρόμια και ιδιαίτερα από τις νοητές ευθείες προσγείωσης και απογείωσης των αεροπλάνων. Στην περίπτωση αυτή οι ελάχιστες αποστάσεις καθορίζονται τοπικά, σε συνεννόηση με την αρμόδια Υπηρεσία του αεροδρομίου.

γ) Να απέχει τουλάχιστον ένα (01) ν.μίλι από εισόδους λιμένων, μαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων.

Η απόσταση αυτή δύναται να μειωθεί μέχρι και το όριο των πεντακοσίων (500) μέτρων, εφόσον κριθεί σκόπιμο από την επιτροπή του άρθρου 35 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20, λόγω τοπικών ιδιαιτεροτήτων.

3. Ο χειριστής αετοσανίδας πρέπει να φέρει υποχρεωτικά τον κάτωθι εξοπλισμό:

α) Κράνος.

β) Κατάλληλη ζώνη με γάντζο.

γ) Κατάλληλο μαχαίρι για την κοπή των σχοινιών του αετού, σε περίπτωση ανάγκης.

δ) Ισοθερμική στολή, για την περίοδο από 15 Οκτωβρίου έως και 15 Μαΐου.

ε) Κατάλληλο σωσίβιο τύπου τζάκετ.

στ) Σύστημα διακοπής ώθησης του αετού (QUICK RELEASE).

ζ) Σύστημα ταχείας απελευθέρωσης του αετού, για περιπτώσεις άμεσης απεμπλοκής (LEASE SYSTEM).

4. Ο χειριστής της αετοσανίδας πρέπει να μεριμνά ώστε να αποτρέπεται η ακούσια απογείωση του αετού.

 

 

5. Απαγορεύεται η χρήση αετοσανίδας:

α) Από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, καθώς και από άτομα που δεν γνωρίζουν κολύμβηση.

β) Εντός παραλιών που έχουν χαρακτηρισθεί πολυσύχναστες.

γ) Πριν από την ανατολή και μετά τη δύση του ηλίου.

δ) Μέσα στη θάλασσα, σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από αγκυροβολημένα πλοία, σημαδούρες που επισημαίνουν υποβρύχιες δραστηριότητες, βράχια, βραχονησίδες, υφάλους, κινούμενα σκάφη ή άλλα θαλάσσια εμπόδια.

ε) Εντός λιμένων, μαρίνων και αλιευτικών καταφυγίων, καθώς επίσης και στις περιοχές περιμετρικά αυτών, όπως ορίζονται στην περ. γ) της παρ. 2.

στ) Όταν η ένταση του ανέμου είναι άνω των έξι (6) μποφόρ και σε κάθε περίπτωση όταν η ορατότητα είναι περιορισμένη ή επικρατούν καιρικές συνθήκες με κίνδυνο κεραυνών.

ζ) Πέραν του ενός (01) ν. μιλίου από τις ακτές.

η) Εφόσον ο χειριστής βρίσκεται υπό την επίδραση οινοπνεύματος ή τοξικών ουσιών.

θ) Όταν η διεύθυνση του ανέμου έχει κατεύθυνση προς την ανοιχτή θάλασσα και δεν υπάρχει επιτήρηση από άτομο που διαθέτει μηχανοκίνητο θαλάσσιο μέσο, για περισυλλογή του χειριστή σε περίπτωση ανάγκης.

ι) Σε απόσταση μικρότερη των διακοσίων (200) μέτρων από το συνηθισμένο σημείο στο οποίο φθάνουν κολυμπώντας οι λουόμενοι, στις θαλάσσιες περιοχές που δεν επισημαίνονται με πλωτούς σημαντήρες.

ια) Σε απόσταση μικρότερη των εκατό (100) μέτρων από το εξωτερικό μέρος των πλωτών σημαντήρων του άρθρου 26 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20. 6.

Στην περίπτωση εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας, ο εκμισθωτής και ο χειριστής έχουν την υποχρέωση να τηρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2
Ειδικότερες προϋποθέσεις χορήγησης άδειας εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας

1. Επιπλέον των προϋποθέσεων που πρέπει να πληρούνται από τον εκμισθωτή κατά τις διατάξεις των άρθρων 22, 23 και 24 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20 και του άρθρου 1 της παρούσας, για την εκμίσθωση αετοσανίδας πρέπει να τηρούνται και οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να υπάρχει για την εκκίνηση και την επιστροφή από και προς την ακτή, οριοθετημένος θαλάσσιος διάδρομος, πλάτους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων και μήκους τουλάχιστον εκατό (100) μέτρων. Η σήμανση των ορίων του διαδρόμου πρέπει να γίνεται με κατάλληλες ερυθρές σημαδούρες, χωρίς αυτές να συνδέονται μεταξύ τους με σχοινί.

β) Με μέριμνα του εκμισθωτή, να τοποθετούνται δύο (02) μόνιμες ενημερωτικές πινακίδες εκατέρωθεν των ορίων της περιοχής για την απογείωση των αετών από τον αιγιαλό, με περιεχόμενο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα: «ΠΡΟΣΟΧΗ-ΧΩΡΟΣ ΑΠΟΓΕΙΩΣΗΣ ΑΕΤΩΝ KITESURF»/« NOTE-KITESURF TAKEOFF AREA».

γ) Στο σημείο δραστηριοποίησης του εκμισθωτή να διατίθεται φορητό ψηφιακό ανεμόμετρο τις ενδείξεις του οποίου λαμβάνει υπόψη για την ακριβή εφαρμογή της περ. στ) της παρ. 5 του άρθρου 1.

2. Είναι δυνατή η χορήγηση άδειας εκμίσθωσης αετοσανίδας μαζί με άλλα εκμισθούμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής. Στην περίπτωση αυτή δεν επιτρέπεται η ταυτόχρονη εκμίσθωση της αετοσανίδας με άλλα επιτρεπόμενα θαλάσσια μέσα αναψυχής, με εξαίρεση την ιστιοσανίδα (WINDSURF).

3. Είναι δυνατή η χρήση της αετοσανίδας από άτομα ηλικίας μικρότερης των δεκαέξι (16) ετών, όχι όμως, κάτω των δεκατεσσάρων (14) ετών, υπό τους ακόλουθους όρους:

α) μετά από συγκατάθεση του ασκούντος τη γονική μέριμνα ή την επιμέλεια αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΑΚ, o οποίος βεβαιώνει ταυτόχρονα ότι ο ανήλικος γνωρίζει κολύμβηση,

β) με συνοδεία από τον εκμισθωτή ή από άλλο συνδεόμενο με αυτόν με σχέση εργασίας, άτομο με κατάλληλο κατά την κρίση του προαναφερθέντος προσώπου, μέσο και σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των εκατό (100) μέτρων από την αετοσανίδα κατά τη διάρκεια χρησιμοποίησής της.

Ο ανώτατος αριθμός ανηλίκων, που συνοδεύονται από το προαναφερθέν πρόσωπο δεν υπερβαίνει τον αριθμό των δύο (2) και οι ανήλικοι οφείλουν να ακολουθούν τις υποδείξεις του ανωτέρω προσώπου.

Άρθρο 3
Μεταβατικές διατάξεις

Άδειες εκμίσθωσης εξοπλισμού αετοσανίδας που έχουν εκδοθεί μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας, εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι τη λήξη τους και ανανεώνονται, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της απόφασης αυτής, καθώς και των διατάξεων του άρθρου 23 του Γενικού Κανονισμού Λιμένων υπ΄αρ. 20.

Άρθρο 4
Έναρξη ισχύος

Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

 

By naopytheas

ΔΕΛΤΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

                                                        Π.Φώκαια 6/10/2020                                                          

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Παρόλο που τα οικονομικά μας δεν ήταν ποτέ καλά και ειδικά την εποχή αυτή αλώστε δεν εισπράττουμε ούτε από εστιατόρια ή καφετέριες ούτε από λιμάνι.

Όμως έχουμε όραμα, ελπίδα και φυσικά όνειρα για ένα καλύτερο αύριο.

Μετά από πρόταση του προέδρου Αποστόλη Παπαδάκη αποφασίστηκε ομόφωνα

  1. Σε πολύτεκνες οικογένειες  το τρίτο παιδί χωρίς κόστος στα μαθήματα ιστιοπλοΐας.
  2. Σε οικογένειες που έχει χαθεί ένας γονιός  χωρίς κόστος τα μαθήματα Ιστιοπλοΐας

(αφορούν μαθήματα κατηγορίας Optimist).

 

Γιατί όλοι πρέπει να έχουν τη δυνατότητα επαφής με τη φύση, τον αθλητισμό φυσικά στη θάλασσα.

 

ΕΛΑΤΕ ΝΑ ΓΕΜΙΣΟΥΜΕ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΑΝΙΑ ΚΑΙ ΚΟΥΠΙΑ

By naopytheas

Γιατί ;

 ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ Π.ΦΩΚΑΙΑΣ  «Ο ΠΥΘΕΑΣ»                 

Λιμάνι Π.Φώκαιας  19013 Π. Φώκαια

e-mail :naopytheas@gmail.com

 

Προς : Πρόεδρο Δημοτικής Κοινότητας Π. Φώκαιας

Κ. Μανώλη Τσαλικίδη

Π. Φώκαια 26/7/2020

Αρ. Πρ. 29/2020

 Θέμα : Ιστιοπλοϊα για ΑΜΕΑ

Όλοι μας έχουμε την εμπειρία είτε στην οικογένεια μας είτε σε φιλικές οικογένειες να έχουμε συναντήσεις άτομα με ειδικές ικανότητες. Εμείς στο Ναυτικό όμιλο Πυθέα θεωρούμε ότι έχουμε την υποχρέωση να δημιουργήσουμε τμήμα για τα άτομα αυτά. Παρόλες τις οικονομικές μας δυσκολίες αλλά και τις τόσες προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε θεωρούμε ότι αυτό το χρωστάμε στην κοινωνία. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε από την πλευρά μας για να το οργανώσουμε και να δώσουμε στα άτομα αυτά τη χαρά της επαφής με τον αθλητισμό και τη φύση.

Σας καλούμε να είστε αρωγοί στις προσπάθειες μας και είμαστε σίγουροι ότι θα ανταποκριθείτε. Αρχικά θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε τι έχουμε σκοπό να πραγματοποιήσουμε και το σχετικό χρονοδιάγραμμα που ξεκινά άμεσα και καταλήγει στο Μάιο του 2021.

Θα παρακαλούσαμε να πραγματοποιήσουμε μια συνάντηση ένα απογευμα την επόμενη εβδομάδα για να συζητήσουμε.

Στην περίπτωση που θέλετε να επικοινωνήσετε με τον όμιλο μας

Αποστόλης Παπαδάκης  6984607958

Σπύρος Πέννας   6936652220 ή στο naopytheas@gmail.com

 

Για το ΝΑΟ Πυθέα

 

 

Αποστόλης Παπαδάκης                           Σπύρος Πέννας

        Πρόεδρος                                        Γενικός Γραμματέας

 

 

 

By naopytheas
ΤΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ Η ΙΣΤΙΟΠΛΟΪΑ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙ ΣΑΣ;
Ο Γερμανός φιλόσοφος Σίλερ έλεγε πως είναι η θέληση αυτή που κάνει έναν άνθρωπο να ξεχωρίσει από τους άλλους. Και τα παιδιά μας μπορούν να γίνουν ξεχωριστοί άνθρωποι μέσα από τα μαθήματα, που λαμβάνουν στα χρόνια της παιδικής τους ηλικίας, από εμάς τους γονείς, από το σχολείο και από τους ανθρώπους που τα φροντίζουν στον ελεύθερο χρόνο τους.
Η άθληση στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών, είναι μια δραστηριότητα που εκτός από την μυϊκή ανάπτυξη, διαμορφώνει τον χαρακτήρα και την προσωπικότητα, ώστε να έχουν καλύτερη επίγνωση του εαυτού τους και πάνω απ’ όλα να αποκτήσουν τις δεξιότητες και την ψυχική δύναμη που χρειάζεται για να αντιμετωπίζουν τις δυσκολίες της ζωής.
Η Daniela Clark εκπαιδεύτρια ιστιοπλοΐας, φωτογράφος των ωκεανών και blogger για Waterviews, έχει καταγράψει 10 σημαντικούς λόγους για τους οποίους αξίζει να ασχοληθεί το παιδί σας με την ιστιοπλοΐα. Σας τους μεταφέρω με την σειρά που τους έχει γράψει.
1.ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΤΟΥ.
Δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να συγκριθεί με το να κυβερνάς το δικό σου ιστιοπλοϊκό σκάφος. Η ποδηλασία είναι κάπως παραπλήσια. Αλλά το να κυβερνάς μια βάρκα με πανί είναι κάτι το τελείως διαφορετικό. Τίποτα άλλο, δεν με έχει βοηθήσει να αποκτήσω εμπιστοσύνη στον εαυτό μου όσο η τέχνη να εξουσιάζω τον άνεμο. Το έχω παρατηρήσει σε μένα την ίδια, αλλά και το έχω διαπιστώσει και σε όλους τους μαθητές μου στα πάνω από δέκα χρόνια της εμπειρίας μου ως εκπαιδεύτριας ιστιοπλοΐας.
2. ΑΝΤΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ
Όταν τα παιδιά μαθαίνουν να ελίσσονται με την βάρκα ανάμεσα σε άλλα σκάφη, να κάνουν χειρισμούς για την αποφυγή συγκρούσεων, να χώνονται ανάμεσα σε δύο βάρκες στην γραμμή εκκίνησης ενός αγώνα, αναπτύσσουν μια αντίληψη του χώρου που θα τους βοηθήσει να είναι πιο ικανοί στο μέλλον στις δραστηριότητες που απαιτούν συντονισμό (όπως η οδήγηση ενός αυτοκινήτου, για παράδειγμα).
3.ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ
Όταν ήμουν 10ετών, μου άρεσε τα Σαββατοκύριακα, εξοπλισμένη με σάντουιτς, να περνάω όλη την ημέρα πάνω στο Optimist σκάφος μου, για χάρη της εξερεύνησης και για να ξεφύγω από την φασαρία της ξηράς. Και είναι χάρη σε αυτά τα μικρά ταξίδια που έχω αναπτύξει μια καλή αίσθηση του προσανατολισμού. Συνειδητοποιώντας από ποια κατεύθυνση έφυγα και εντοπίζοντας σημεία αναφοράς, το να ξέρω πώς να γυρίσω πίσω, είχε γίνει μια φυσική ικανότητα της αντίληψης μου. Η αντίληψη του χώρου είναι θεμελιώδης προϋπόθεση για να έχει κάποιος αίσθηση του προσανατολισμού.
4. ΓΝΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ
Γνωρίζετε από ποια κατεύθυνση έρχεται συνήθως η κακοκαιρία; Πόσο διαρκεί; Από ποια σημάδια την προβλέπουμε; Πόσο κρύο είναι το νερό της θάλασσας τον Μάιο; Αν το παιδί σας είναι ναυτικός θα το ξέρει. Το να αντιλαμβάνεται κανείς τον καιρό είναι χρήσιμο τόσο στη θάλασσα όσο και στην ξηρά.
5. ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ
Οι αθλητές της ιστιοπλοΐας μαθαίνουν πώς να αρματώνουν και να ξαρματώνουν ένα σκάφος, πώς να τακτοποιούν τα πράγματά τους στην σωστή τους θέση και να τα διατηρούν σε τάξη κατά την διάρκεια της ιστιοδρομίας. Αυτή είναι μια ικανότητα που θα εκτιμήσουν πολύ οι γονείς.
6. ΣΚΛΗΡΑΓΩΓΙΑ
Έχετε συμμετάσχει ποτέ σε αγώνα Optimist τον χειμώνα; Πολλές φορές η θερμοκρασία είναι παρόμοια με εκείνη που θα συναντούσατε σε παγωμένες πίστες του σκι, με την διαφορά ότι δεν μπορείτε να βρείτε καταφύγιο για μια ζεστή σοκολάτα ή ένα χάμπουργκερ στη μέση της θάλασσας. Οι μικροί καπετάνιοι αντέχουν, δεν παραπονιούνται και όταν τελειώσει ο αγώνας φροντίζουν να τακτοποιήσουν πρώτα το σκάφος και ύστερα να στεγνώσουν, να αλλάξουν και να ζεσταθούν.
7. ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ
Παίρνοντας το τιμόνι του σκάφους το παιδί γίνεται υπεύθυνο, γιατί αντιλαμβάνεται πως η κάθε πράξη του έχει συνέπειες. Αποκτά έτσι ένα αίσθημα ευθύνης που δεν θα μπορούσε να του το προσφέρει κάποια άλλη δραστηριότητα σε αυτήν την ηλικία.
8. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ
Τα παιδιά μαθαίνουν να βλέπουν στον χώρο που εξελίσσεται ο αγώνας, μερικές κινήσεις μπροστά. Η εξισορρόπηση των χειρισμών ακριβείας για τα πανιά και διάφορα μέρη του σκάφους, σε συνδυασμό με την επιλογή της βέλτιστης πορείας σε σχέση με την πίστα του αγώνα και με την κατεύθυνση του ανέμου, καλλιεργούν την συνθετική ικανότητα. Αυτή η ικανότητα εξισορρόπησης διαφορετικών καταστάσεων, μπορεί να βοηθήσει τώρα στο σχολείο και στο μέλλον στην εργασία και στην ζωή.
9. ΘΑΡΡΟΣ
Οι μικροί ναυτικοί μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τον φυσικό για όλους φόβο. Τα περισσότερα παιδιά πανικοβάλλονται στην ιδέα της ανατροπής του σκάφους πριν να το δοκιμάσουν. Άλλα παιδιά φοβούνται τους ισχυρούς ανέμους, αλλά στο τέλος όλοι ξεπερνούν τους φόβους τους. Είναι καθήκον των προπονητών να έχουν υπό έλεγχο την κάθε κατάσταση, αλλά σε τελική ανάλυση εξαρτάται από το ίδιο το παιδί να ξεπεράσει τους φόβους του.
10. ΥΠΟΜΟΝΗ
Το να περιμένεις τον αέρα που δεν έρχεται στην μέση της θάλασσας, απαιτεί μεγάλη υπομονή. Συχνά σε ένα διήμερο αγώνα Optimist τα παιδιά αγωνίζονται μόνο για μία ώρα συνολικά. Η αναμονή για τις κατάλληλες καιρικές συνθήκες είναι αναπόσπαστο κομμάτι της ιστιοπλοΐας και τα παιδιά το αποδέχονται. Θα μπορούσε μια ομάδα δωδεκάχρονων ποδοσφαιριστών να περιμένει όρθια μέσα στο γήπεδο για δύο ημέρες προκειμένου να παίξει για 90 λεπτά;
By naopytheas

Sailing in bad weather

About One Windsurfer Tim Bennet is the esteemed founder as well as a leading instructor at Shaka. He has over 20 years of rich experience backing him up. A highly experienced RYA Senior Dinghy Instructor and RYA Powerboat Instructor along expert instructional abilities in windsurfs, kite surfs, general surfing and even paddleboards, he is a real and avid water sports buff.

Read more “Sailing in bad weather”