Με μεγάλη χαρά καλωσορίσαμε τους ...... νέους αθλητές στο ....ο σχολείο Ανοικτής θάλασσας που ξεκίνησε ..../...../202.... Το επόμενο σχολείο Ανοιχτής θάλασσας θα ξεκινήσει στις ...../...../....... . Πληροφορίες στο 69................... , κος.......................................

Καλή αρχή Καλές Θάλασσες."

Τοποθεσία Ν.Α.Ο.Π.Φ.

Ώρες λειτουργίας

Σάββατο & Κυριακή 10.00 – 18.00

Επικοινωνήστε μαζί μας