Καταστατικό Αθλητικού Ομίλου Παλαιάς Φωκαίας “Ο ΠΥΘΕΑΣ”

Σκοπός του Σωματείου είναι η ανάπτυξη της αγάπης προς τη θάλασσα και τη φύση, τα ναυτικά και άλλα αθλήματα, η σύμμετρη και αρμονική ανάπτυξη σωματικών και ψυχικών δυνάμεων και δεξιοτήτων των μελών, η δημιουργία ισχυρών και ηθικών χαρακτήρων, η ανάπτυξη γενικώς δραστηριοτήτων που έχουν σχέση με τη θάλασσα ως και η προώθηση και εκτέλεση εξωραϊστικών εν γένει έργων στην περιοχή της Παλαιάς Φωκαίας.

Δείτε το Αρχείο